Mitä tarkoittaa Enlightenment Transmission?

Transmission on opetukseni perusta. Ilman Transmissionia ei olisi opettajaa, opetusta eikä valaistumista.

Niille etsijöille jotka ovat tavanneet minut, Transmission on alati läsnä oleva, henkeä salpaava todellisuus joka voi jopa mykistää - samalla tavoin kuin vuoren katseleminen tai voimakkaan luonnontapahtuman kuten tornadon tai maanjäristyksen kokeminen ensimmäistä kertaa. Transmissionin kokemisen jälkeen ei jää tilaa epäilylle eikä kysymyksille, vaan mahdollisuus suureen ja kiitolliseen hiljaisuuteen. Tällaisessa hiljaisuudessa mieli tuntuu pysähtyneen- sillä sen alinomainen lörpöttely vaikuttaa hyvin kaukaiselta kokemukselta.

Mielenkiintoista on että ne oppilaat joihin Transmission on vaikuttanut syvällisellä tavalla, muuttuvat toissijaisiksi välittäjiksi jotka puolestaan vaikuttavat muihin sekä lähellä että kaukana heidän yhteydessään oleviin ihmisiin. Transmission välittyy pitkienkin matkojen ylitse. Se vaikuttaa ihmisiin jotka ovat vain kuulleet nimeni tai nähneet kasvoni. Erehtymättömällä tavalla Transmission valmistaa etukäteen ihmisiä sekä henkisellä että filosofisella tavalla minun tapaamiseeni - jopa silloin kun he eivät itse tiedä että tulevat tapaamaan minut.

Kummallista kyllä aloittaessani opetuksen pian sen jälkeen kun elämäni muuttui peruuttamattomalla tavalla kesäkuussa 2000, tein sisäisen päätöksen olla käyttämättä mitään erityisiä voimia, kykyjä tai karismaa auttaakseni ihmisiä. Halusin uskoa että puhumalla ihmisten kanssa heidän ongelmistaan voisin varustaa heidät totuutta tutkivilla tekniikoilla jotka avaisivat heidän näkemään että "kärsimystä ei ole".

Pidettyäni useita kuukausia julkisia tapaamisia joissa kävin keskusteluja yksilöiden kanssa, jotka olivat tulleet paikalle syvimpien pelkojensa ja huoliensa kanssa ja lähteneet tuntien rauhaa ja iloa, oli minun pakko myöntää että itse puhe ei aikaansaanut "paranemista "vaan jokin muu. Transmission oli syy.

Todellisuudessa puhe ei ollut edes välttämätöntä. Kenenkään ei myös tarvinnut tietää miksi he tapasivat minut - vaikkakin selitykset ilmeisesti auttoivat ymmärtämään.

Ihmiset jotka olivat olleet joko vähän tai kauan aikaa etsijöitä, mutta jotka eivät koskaan olleet kokeneet voimakasta henkistä kokemusta, kokivat kaikenlaisia vaikutuksia ja ilmiöitä.

Jopa ennen kuin käsitteestä Transmission (ja sen vaikutukset) oli opetusta, etsijät vaihtoivat tarinoita kokemuksistaan. Kesti useita kuukausia ennen kuin aloin opettaa käsitettä Transmission ja kesti vielä useita vuosia ennen kuin aloin hyväksyä että etsijöiden tarinoilla oli edes heille itselleen mitään merkitystä. Opetus oli ja on yhä edelleen että tulee katsoa kokemuksensa tuolle puolelle, sillä kuinka ihmeellinen tahansa se olikaan, jotain parempaa on aina tulossa - seuraava hetki! Lähteestä suoraan eläen elämä on jatkuvasti yhä autuaampaa ja autuaampaa.

Yksikään henkinen opetus ei ole täydellinen ilman että se esittelee Transmissionin ja sen vaikutukset. Transmission on energian virta joka on tuonut elävän henkisyyden tälle planeetalle. Surullinen tosiasia kuitenkin on että meidän henkisesti tietämätön ja hajanainen aikamme on unohtanut, väärinymmärtänyt ja jopa kieltänyt Transmissionin todellisuuden ja tarpeellisuuden. Ihminen tahtoo pitäytyä harhassaan että voi itsenäisesti ylläpitää omaa elämäänsä, kun todellisuudessa hän on täysin riippuvainen Elämästä joka ylläpitää häntä. Tämä kirjoitus käsittelee Transmissionia meitä ylläpitävän ja ohjaavan elämänvoiman osana.

Jokaisessa uskonnollisessa traditiossa on Transmissioniin pohjaavia rituaaleja. Jokainen uskonto välittää Transmissionia, älykästä muutoksia aikaansaavaa ja ohjaavaa energiaa. Ajan kuluessa Transmission on kuitenkin laimentunut, väärentynyt ja korruptoitunut. Kaiken lisäksi uskontojen Transmission-pohjaiset rituaalit ovat tyypillisesti voimattomia, joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Tällaiset uskonnolliset ryhmät täyttävät "henkisen aukon" toiminnalla, harjoituksilla ja resitaatiolla, (lausumisharjoituksilla) jotka ovat muistona siitä siunatusta heränneestä tilasta jota ne ihannoivat mutta eivät itse pysty ilmentämään.

Todellisuudessa Transmission ei tarvitse välittyäkseen rituaaleja eikä tekniikoita. Transmission näyttää tapahtuvan yhtäaikaisesti niin sanojen, tekojen kuin havaintojenkin tasolla. Nämä ulkoiset muodot voivat kuitenkin tilanteesta riippuen vaihdella paljon.

Mitä siis todella tapahtuu Transmissionin aikana? Nyt ei ole oikea aika antaa asiasta tarkkaa mallia (se saattaa ilmestyä tulevassa kirjassa). Lyhyesti sanoen, oppilaan tietoisuus vedetään esiin mielellisen havaitsemisen verhojen takaa, jotta hänen tietoisuutensa tulisi suoraan yhteyteen alkuperäisen värähtelevän elämän kanssa. Tällaista "ahaa - hetkeä" kutsutaan Zen buddhalaisuudessa ehkä "kenshoksi" tai "satoriksi". Vaatii suurta taitoa oikean hetken ja toiminnan valitsemiseksi niin, että oppilas voidaan lähettää ei-mielen tai "ajatuksettoman tietoisuuden" alueelle. Jähmettynyt rituaali ei kykene välittämään tätä kokemusta. Zen-legenda kertoo että eräs oppilas valaistui kun mestari järkyttävästi läimäisi häntä kasvoihin. Ymmärrettävästi tietyt "valaistumisen koulukunnat" ovat luoneet läimäisy-menetelmän- ennustettavin tuloksin. Jos oppilaat ja "opettajat" vain tietäisivät että Transmission on sisäinen prosessi eikä ulkoinen tapahtuma - he olisivat säästyneet monilta punaisilta kasvoilta. Kovat harjoitukset eivät kuitenkaan ole kokonaan ilman meriittiä, silloinkaan kun ne eivät suoraan tuota oivallusta.

Selvästi olisi paljon selitettävää Transmissionin suhteen. Seuraa tulevia opetustapahtumia.

Dave Oshana


About Spiritual-Teacher
Dave Oshana

Enlightenment-Logo Henkistä Opetusta, Enlightenment Transmissionia, Oshana Energy-Work -menetelmä harjoituksia, Elämäntapa ja Energiaruokavalio-ohjeita sekä Henkistä Palvelua henkisen opettajan Dave Oshanan kanssa. Tietoa Spiritual-Teacher:sta"»

Aiheeseen Liittyvät Linkit

Englanninkieliset Sivut